Šolstvo in šport

  • February 09, 2021
  • by

Šolstvo je za razvoj posamzne populacije izredno pomembno, ključna pa sta dva področja. Prvi je psihološki razvoj, drugi fizičini in motorični, ki ga posameznik pridobi pri predmetu športna vzgoja, z njo povezan razvoj pa se izboljšuje tudi v šolah v naravi in pri športnih dnevih, ki še dodatno popestrijo aktivnosti. Šport je torej zelo pomemben, saj ob izvajanju le tega razvijamo svoje sposobnosti, to pa zelo pozitivno vpliva na naše telo in duha.

Športna vzgoja

Vse se začne s predmetom, kjer je fizična aktivnost prvič predstavljena, pri športni vzgoji. Tu se v prvem razredu osnovne šole šolarji spoznajo z različnimi igrami, ki še niso dejanske športne panege, vključujejo pa osnovne koncepte gibanja (tek, skakanje, plazenje, plezanje, igra z žogo …) in preizkusijo svoje sposobnosti. V naslednjih letih športne vzgoje, pa se igre, kjer se uporabljajo osnovna gibanje, razvijejo v posamezne športne panoge. Tek preide v atletiko, igre z žogo v nogomet, košarko, odbojko in druge, poskoki pa naprimer pri gimnastiki. Športna vzgoja večino leta poteka v telovadnici, kjer se nahaja največ opreme in jo je lažje izvajati, ob lepih in toplih dnevih, predvsem v zgodnji jeseni in pozni pomladi pa se lahko športna vzgoja izvaja tudi na prostem, običajno na stadionih, otroških in športnih igriščih, včasih pa se lahko izvaja tudi v sklopu pohoda, ki se zaključi v eni šolski uri.

Šole v naravi

V sklopu poteka športne vzgoje pa se, sicer ne ravno vsako leto, ampak večkrat v času devetih let trajanja šolanja izvedejo tudi šole v naravi. To je ime za čas, ki ga šolarji preživijo v drugem, kot domačem okolju, ponavadi v posebnih “CŠOD” domovih, ki se nahajajo po celotni državi. Trajanje je ponavadi omejeno na 5 dni, v nekaterih primerih tudi tri, bistveni namen poteka šole v naravi pa je spoznavanje novega okolja sorazmerno z izvajanjem športnih aktivnosti in druženjem s sošolci ter učenjem novih stvari. Skupna značilnost vseh je ponavadi, da se nahajajo na območjih, ki bi znala biti šolarjem zanimiva, naprimer na morju ali v gorah, ter tudi drugod, kjer imajo kraji določene zanimive značilnosti ali možnost opravljanja aktivnosti, ki jih v domačem okolju ni mogoče.

Športni dnevi

Poleg šole v naravi, pa se v sklopu izobraževanja izvajajo tudi športni dnevi, ki so bolj pogosti, saj potekajo tdui večkrat na mesec. Bistvo športnih dnevov je izvajanje določene športne aktivnosti skozi celoten dan, ko traja pouk. Tematska vsebina športnih dnevov je različna, najbolj pogoste aktivnosti pa so kolesarjenje, ki je v sedanjem času celo malo vprašljivo, saj nekateri učenci uporabljajo električna kolesa, naslednje možnosti pa so razni pohodi, drsanje, smučanje, in druge. Na športnih dnevih je še posebej potrebno poskrbeti za varnost otrok, ki so lahko izpostavljeni, sploh pri kolesarjenju, saj marsikdo še ne zna tako dobro opravljati koles, sploh če so to električna kolesa. Več o električnih kolesih si lahko preberete tukaj.

Tekmovanja v posameznih športnih panogah

Tekmovalnost je prisotna pri vseh področjih v naših življenjih, zato osnovne šole organizirajo športna tekmovanja v skoraj vseh športih. Navadno se za posamezno ekipo izvede poseben izbor najboljših igralcev, ki bodo zastopali ekipo na šolskem tekmovanju, pri individualnih športih pa le najboljša peščica. Nivoji tekmovanj so različni, vse skupaj se začne na regijskem tekmovanju, kjer se med seboj pomerijo šole iz enake regije, nato zmagovalka nadaljuje na podroočno tekmovanje, za katerim pa sledi že polfinalni turnir, za njim pa veliki finale, zmaga na tem pa pomeni naslov državnega prvaka, ki vsakemu tekmovalcu zelo veliko pomeni. Takšna tekmovanja se na osnovnih in v srednjih šola, ter tudi na fakultetah odvijajo vsaklo leto, pogoj za sodelovanje pa je le zbrana ekipa, ki ima dvoloj veliko število igralcev, da lahko nastopi na tekmah in turnirjih.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×